www.kung-fu.se
Du läser en Kung-Fu.se artikel
 
Kinesisk örtmedicin akupunktur harmoni traditionell energi meridianer örtrecept tcm yin yang ying ayurveda reiki moxa moxabränning koppning
Den ganla ursprungliga bilden av Yin & Yang
Kinesisk örtmedicin akupunktur harmoni traditionell energi meridianer örtrecept tcm yin yang ying ayurveda reiki moxa moxabränning koppning
Olika varianter av traditionella mdicinala örter som används vid behandling
Kinesisk örtmedicin akupunktur harmoni traditionell energi meridianer örtrecept tcm yin yang ying ayurveda reiki moxa moxabränning koppning
Kinesisk apotekare behandlar örter
Kinesisk örtmedicin akupunktur harmoni traditionell energi meridianer örtrecept tcm yin yang ying ayurveda reiki moxa moxabränning koppning
Pulstagning traditionell bild
Kinesisk örtmedicin akupunktur harmoni traditionell energi meridianer örtrecept tcm yin yang ying ayurveda reiki moxa moxabränning koppning
Pulsdiagnostik modern
Kinesisk örtmedicin akupunktur harmoni traditionell energi meridianer örtrecept tcm yin yang ying ayurveda reiki moxa moxabränning koppning
Akupunkturbehandling

Kinesisk örtmedicin

Kinesisk medicin är ett urgammalt holistiskt läkesystem - akupunktur och kinesisk örtmedicin utvecklades sida vid sida för över 2000 år sedan.

Det grundar sig på en filosofi i en civilisation som är mycket olik vår egen, en civilisation som såg människor som antingen "i harmoni" eller "inte i harmoni" med sig själva och omgivningen.

Traditionell kinesisk medicin (TCM) ser sjukdomar i termer av disharmoniska mönster och försöker därför återställa balansen hos den sjuka personen.

Energi tros flöda genom kanaler som kallas meridianer, genom vilka sjukdomar kan botas.

Vad är kinesisk örtmedicin?

TCM använder en terminologi som låter främmande för de flesta västerlänningar. Istället för att tala om reumatiska och neurologiska sjukdomar klassificeras de som orsakade av Vind, Värme, Fukt eller Kyla. Istället för att tala om reumatism i knäleden klassificeras problemet som Kyla/Fukt i Magmeridianen.

Västerländsk medicin inriktar sig på att en specifik sjukdom har en bestämd orsak, och när man isolerat orsaken försöker man undertrycka eller förstöra den.

Kinesisk medicin berör också orsaken, men den fokuserar på patientens reaktion på sjukdomens väsen, både fysiskt och psykiskt. All relevant information, inklusive symptom som inte tycks relatera till patientens egentliga besvär, samlas in för att terapeuten ska upptäcka det disharmoniska mönstret hos personen i fråga, som därefter kan behandlas med kinesisk medicin.

Till exempel kan två personer med astma få helt olika diagnoser i kinesisk medicin. Den som har blekt ansikte och en benägenhet att bli förkyld (brist på lung qi) får ett helt annorlunda örtrecept än den som har torrhosta, är törstig och blir andfådd vid ansträngning (brist på lung-yin).

TCM behandlar samma sjukdomar - till stor del har människor likadana problem världen över - man bara uppfattar dem på ett helt annorlunda sätt.

Kort historik

De tidigaste örtrecepten i Kina beräknas ha blivit nedskrivna under det tredje århundradet före år noll. Faktum är att den största boken om den kinesiska medicinens teori - Huang Di Nei Jing (Gula kejsarens råd vid invärtes sjukdomar) - sammanställdes under det första århundradet e.Kr. och används fortfarande vid skolor för TCM.

Genom århundraden har ledande läkare gjort noteringar om både örtmedicin och akupunktur, vilket förklarar den omfattande mängden av referensböcker inom kinesisk medicin. Imperial Grace Formuary från från Tai Pang-eran (ca 986 e.Kr) innehåller till exempel 16834 anteckningar, av vilka många ofta hänvisas till ännu idag.

De tidiga örtrecepten var mycket enkla och förfinade, medan de senare är mycket mer komplicerade. Båda typerna kan hjälpa beroende på patienten och det sätt som läkaren föredrar att arbeta på.

Den som praktiserar TCM eller kinesisk örtmedicin diagnostiserar patientens disharmonimönster och letar fram den beprövade och testade medicin som ligger närmast patientens mönster, och lägger till eller tar bort örter för att göra den mer lämplig för just den personen. Örter används sällan ensamma utan kombineras vanligtvis i recept med 4-16 substanser.

Den kinesiska teorin om livet

Kineserna tror att allt levande hålls igång av en grundläggande livskraft, kallad "qi". Människor får sin qi genom en blandning av Himlens och Jordens påverkan. Därför har vi en del av det gudomliga i oss, vilket skiljer oss från djuren. Kinesisk läkekonst arbetar med den qi vi har för att göra oss bättre - blockeringar av qi-flödet i kroppen kan lösas upp, och om man har bristfällig qi kan den förstärkas.

Vi föds med en bestämd mängd qi som vi ärvt fån våra föräldrar (yuanqi - ursprungsqi eller genetisk qi). Denna används både som en reserv och som en katalysator i de flesta kemiska reaktioner i kroppen. Vi kan stärka vår ursprungsqi men inte öka den. Däremot kan vi göra slut på den genom att leva osunt - långa perioder av för lite sömn och hälsosam mat, med droger, alkohol och flera år med överdrivet sexualliv.

Kineserna tror att denna ursprungsqi lagras i njurarna (där dess substans kallas Jing eller livsessens), och dess funktioner inkluderar kontrollen av sexull och reproducerande aktivitet i kroppen. Vi får vår dagliga qi från luften vi andas (gongqi) och maten vi äter (guqi).

Qi genomsyrar hela kroppen, den styr blodomloppet, nervsystemet, och det lymfatiska systemet (yingqi). Den skyddar oss från virus och liknande inkräktare (weiqi) och bekämpar sådana ifall de tränger in i kroppen. Den omvandlar maten vi äter till kroppsliga substanser - blod, tårar, svett och urin - och håller organ på sin rätta plats samt förhindrar överdriven svettning.

Qi håller kroppen varm och är den naturliga källan till rörelse och tillväxt eftersom den innehar alla dessa funktioner. Den används också inom TCM för att beskriva ett organs funktion - till exempelkan lungqi vara "svag" eller leverqi "blockerad".

Meridianer och organ

Även om qi finns överallt i kroppen flödar den i vissa större banor och ger näring åt och värmer organ och kroppsdelar samt samordnar deras aktivitet. De här kanalerna kalls tillsammans för meridiansystemet (jingluo).

De flesta akupunkturpunkter ligger på dessa meridianer och de flesta örter som en utövare av kinesisk örtmedicin ordinerar tränger in i en eller flera av meridianerna. Det finns tolv huvudmeridianer, och dessa hör ihop med de tolv stora organen i kroppen: Levern, Hjärtat, Magen, Njurarna, Mjälten osv. de här meridianerna är bilaterala - de löper parallelt på båda sidor av kroppen. Vissa är mer yin-meridianer, vars huvudsakliga funktion har att göra med lagring av livsviktiga essenser i kroppen. Dessa är Njur-, Lever-, Mjält-, Hjärt-, Lung- och Cirkulationsexmeridianerna.

De andra sex är mer yang-meridianer, med funktioner som har mer att göra med transportering av vätskor och mat. Dessa är Blås-, Gallblås-, Mag-, Tunntarm-, Tjocktarm- samt trippelvärmarmeridianen (trippelvärmaren är en mekanism som reglerar den allmänna kroppstemeraturen och den övre, mellersta och nedersta delen, jias , av kroppen).

Det finns också sex extra meridianer, varav en går på kroppens framsida och utefter mittlinjen - Ren mai eller Centralmeridianen - och en går utefter ryggraden - Du mai eller Styrkärlsmeridianen.

När en utövare av kinesisk örtmedicin säger att ett organ är i obalans menar han eller hon vanligtvis den meridian som hör samman med detta organ och inte nödvändigtvis själva det fysiska organet.

Till exempel går Levermeridianen från stortån och uppåt längs insidan av benet, genom det genitala området och därefter djupt in i själva levern. Det kan vara problem längs meridianens sträckning, och varje organ har också sitt inflytande över olika områden i kroppen. Levern kontrollerar qi-flödet i kroppen rent allmänt, inklusive utjämnande av känslor, matsmältning och menstruation. Den lagrar även blodet, styr cirkulationen i senorna, har det största inflytandet på ögonen samt uppenbarar sig i naglarna. Därmed är det möjligt att förstå hur sjukdomar på dessa ställen kan behandlas via Levermeridianen.

Vid sjukdom uppvisar olika meridianer olika tendenser av disharmoni - Mjälten har en tendens till brist som orsakar Fukt. Detta ger symtom som diarré eller trötthet. Levern å andra sidan har en tendens till att öka yang, vilket ger röda, känsliga ögon, migrän och högt blodtryck. Det är dessa disharmonier som kinesiska örtmedicinare kan behandla.

 

Relaterade länkar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
www.kung-fu.se