www.kung-fu.se
Du läser en Kung-Fu.se artikel
 
Kinesisk örtmedicin akupunktur harmoni traditionell energi meridianer örtrecept tcm yin yang ying ayurveda reiki moxa moxabränning koppning akupressur qigong qi gong tai chi chuan taijiquan wushu shaolin xing yi xin bagua baguazhang
Kinesisk örtmedicin akupunktur harmoni traditionell energi meridianer örtrecept tcm yin yang ying ayurveda reiki moxa moxabränning koppning akupressur qigong qi gong tai chi chuan taijiquan wushu shaolin xing yi xin bagua baguazhang
 
Kinesisk örtmedicin akupunktur harmoni traditionell energi meridianer örtrecept tcm yin yang ying ayurveda reiki moxa moxabränning koppning akupressur qigong qi gong tai chi chuan taijiquan wushu shaolin xing yi xin bagua baguazhang
 
Kinesisk örtmedicin akupunktur harmoni traditionell energi meridianer örtrecept tcm yin yang ying ayurveda reiki moxa moxabränning koppning akupressur qigong qi gong tai chi chuan taijiquan wushu shaolin xing yi xin bagua baguazhang
 
Kinesisk örtmedicin akupunktur harmoni traditionell energi meridianer örtrecept tcm yin yang ying ayurveda reiki moxa moxabränning koppning akupressur qigong qi gong tai chi chuan taijiquan wushu shaolin xing yi xin bagua baguazhang
 
Kinesisk örtmedicin akupunktur harmoni traditionell energi meridianer örtrecept tcm yin yang ying ayurveda reiki moxa moxabränning koppning akupressur qigong qi gong tai chi chuan taijiquan wushu shaolin xing yi xin bagua baguazhang
 
Kinesisk örtmedicin akupunktur harmoni traditionell energi meridianer örtrecept tcm yin yang ying ayurveda reiki moxa moxabränning koppning akupressur qigong qi gong tai chi chuan taijiquan wushu shaolin xing yi xin bagua baguazhang
 
 
 
 
 
 

Tai Chi Chuan som hälsometod

En gång i tiden var Tai Chi Chuan som är det fullständiga namnet, endast eller främst en stridskonst, vars hemlighet avslöjades genom list av "Yang den Oövervinnerlige" och lärdes senare ut till bl.a. den kinesiska kejserliga armén. Idag är den mer känd som en förebyggande hälsometod än som en stridskonst. Man använder sig av stridsövningar som bygger på taoistisk filosofi för att balansera yin och yang och därmed bibehålla hälsa och kraft. I detta syfte används metoden dagligen av cirka tio miljoner kineser och av ett ökande antal västerlänningar.

I århundraden utförde de kinesiska taoistmunkarna övningar baserade på olika fysiska stridsrörelser för att bibehålla hälsa och styrka, eftersom deras religion inte gör skillnad på de fysiska och andliga världarna. På 1200-talet beslöt sig enligt en legend taoistmunken Chang San Feng att anpassa dessa rörelser för att utveckla en typ av stridskonst som stärkte den inre kraften och flexibiliteten mer än den yttre styrkan. Enligt legenden fick han inspiration när han såg en trana - i några versioner är det en skata eller sparv - slåss med en orm. Ormens graciösa undanglidande och fågelns snappande rörelser påminde honom om växelspelet mellan yin och yang.

Chan San Feng beslöt sig för att utforma en krigskonst som byggde på detta växelspel och som använde sig av de inre krafterna yin och yang. På detta sätt enligt legenderna lades grunden för Tai Chi Chuan.

Ända fram till 1600-talet utövades tai Chi Chuan enbart i kloster, men sedan lärde sig en pensionerad general, Chen Wang Ting, konsten och lärde ut den till sin familj. Han förfinade tekniken till en serie övningar som flöt in i varandra. Varje övning kallas ett "steg" och varje serie övningar en "sekvens". Tai Chi Chuan förblev en hemlig konst, som bara lärdes ut till särskilt invigda, ända fram till 1800-talet. Då lärde sig Yang Lu Chan (1799-1872) hemligheten av en av Chen Wang Tings ättlingar. Efter att ha blivit en berömd mästare i stridskonst utvecklades Yang Lu Chan sin Tai Chi ytterligare och lärde ut den till den kejserliga armén i Beijing, varifrån den sedan spred sig till stora delar av Kina. 1949 lanserade Kinas nya kommunistregim metoden som en förebyggande hälsometod snarare än en kampkonst. Idag utövas Tai Chi dagligen av över tio miljoner kineser. På många ställen hölls den gamla traditionen där Tai Chi var först och främst en kampmetod levandes. Denna tradition har inte förrän på senare tid gjort sig hörd och blir även den allt populärare i västvärlden.

Olika Tai Chi stilar

Det finns olika former av Tai Chi, uppkallade efter de mästare och familjer som utformat och lärt ut dem. De mest berömda stilarna är: Chen, Yang, Sun, Wu och Woo. Yang-stilen, som utvecklades ur Chen-stilen av Yang Lu Chan på 1800-talet är kanske den mest utövade och kända i Kina och resten av världen, även då Chen-stilen är på stark uppgång. Yang-stilen är den stil som man först och främst förknippar med Tai Chi som rent hälsosystem.

Filosofin bakom Tai Chi Chuan

Det finns tre huvudsakliga filosofiska principer bakom utövandet av tai chi: yin och yang principen, taoismen samt existensen av qi, dvs. den universiella kraften. Olika skolor lägger olika stor vikt vid de första två principerna, men alla betonar vikten av qi som den inre kraften i en smidig kropp och ett lugnt sinne.

Taoismen är en av många österländska filosofier - en annan är buddhismen - som bl.a. anser att "Tao" är det som gör det möjligt för allt att "vara" eller existera, och att när någonting når en ytterlighet återvänder det till sitt ursprungliga tillstånd. En vanlig jämförelse är att när vatten kokar bildas vattenånga, som sedan svalnar och åter blir till vatten. Inom Tai Chi tolkas denna princip så att man bör vara medveten om sitt fysiska och mentala beteende, eftersom allt som går till ytterligheter är improduktivt och eventuellt självförgörande. En särskild parövning, push hands, tränas i Tai Chi för att träna upp detta.

Tai Chi symbolen

En av de mest välkända kinesiska symbolerna i väst är tai chi symbolen eller symbolen för yin och yang. Den ritades av taoistmunken Chou Tunyi på 1100-talet för att illustrera hur evighet och harmoni kan uppnås. Yin representeras av den svarta sidan och yang av den vita. De två prickarna i kontrasterande färg symboliserar att inget någonsin är helt yin eller helt yang - där det finns yang finns det yin och tvärtom. Därför är yin och yang två motsatta men samtidigt kompletterande aspekter av allting i universum. Traditionellt och förenklat ses yin som det kvinnliga, mörka och passiva, medan yang är det manliga, ljusa och aktiva. En tai chi form vilket är en oavbruten serie av rörelser och steg representerar här samspelet mellan yin och yang. Syftet är att balansera flödet av yin till yang och vice versa så att qi kan flöda fritt.

Forskning om Tai Chi

Västerländska läkare har kommit fram till att Tai Chi är en effektiv form av fysisk motion, som ger avslappning och förbättrar andningstekniken, och att den är lämplig för personer i alla åldrar och på alla konditionsnivåer. Som vanligt är många läkare skeptiska till Tai Chins filosofi vad gällande principerna om qi.

Forskning som gjorts mellan 1989 och 1996 i Atlanta, Georgia, USA, har emellertid visat att äldre människor som tränar Tai Chi har bättre kondition och hälsa. Tekniken tycktes förbättra funktionen i muskler och skelett, minska risken för benskörhet och förbättrade funktionen i hjärt-kärl systemet och nervsystemet. Två forkningsprojekt 1984 0ch 1989 i Toront, Kanada och Illinoise, USA visade att Tai Chi förbättrar andningsfunktionen genom att sänka takten och öka djupet i andningen. En stor Engelsk studie från 1992 har även den rapporterat att Tai Chi minskar stressymtom, vilket är av stor relevans för dagens människa.

Yang den oövervinnerlige

I 1800-talets Kina var det belagt med dödsstraff att stjäla hemligheterna bakom en stridskonst, vilket Tai Chi då fortfarande var. När därför Yang Lu Chan ville lära sig Tai Chi tog han därför plats som tjänare hos en ättling till Chen Wang Ting, som hade utvecklat konsten till dess dåvarande form. Under månader och år lärde sig Yang i hemlighet att bemästra konsten.

En dag utmanade en besökande kung fu mästare Chenfamiljen på strid. Familjens överhuvud var bortrest, så hans son och en lärjunge accepterade utmaningen, men båda blev besegrade. Kung fu mästaren kom tillbaka vecka efter vecka, uttalade sin utmaning och vann, tills det hela blev pinsamt för familjen. Till slut steg Yang fram, antog utmaningen - och vann. Yang kastade sig för sin mästares fötter och bad om förlåtelse. Efter mycket diskussion blev han till slut förlåten.

Utrustad med denna kunskap reste yang omkring i Kina, utmanade alla kung fu mästare och blev aldrig besegrad - därför fick han namnet "Yang den Oövervinnerlige". Sluligen slog han sig ner i Beijing, där han lärde ut Tai Chi till den kejserlige armén.

Relaterade länkar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
www.kung-fu.se